• Startsida

Årsmöte med ordförandebyte

Till I 12 kamratförenings årsmöte i mäss Trianon hade 50-talet medlemmar infunnit sig. Mötet inleddes med en fikastund varefter deltagarna fick se en film från utbildningsåret 1980/81 som speglade den omfattande verksamheten vid regementet från inryckning till utryckning. Många av de närvarande kände igen sig själva eller andra i filmen och inte minst all materiel och alla olika utbildningsmoment som visades.
Själva mötesförhandlingarna inleddes traditionsenligt med regementes marsch följ av ljuständning och parentation för de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte.
Under ledning av valde mötesordföranden Wilhelm af Donner tog dagordningens olika punkter upp för att sedan klubbas igenom. Det framkom av verksamhetsberättelsen att föreningen under året haft en omfattande verksamhet med bl.a. veteranluncher, resa, nationaldagsfirande, firande av FN-dagen och representation vid aktiviteter som Ing 2 kallat till. Ett stort arbete har under året lagts ner i vård- och tillsyn av alla de minnesstenar som finns på platser där regementet verkat under närmare 400 år. Det framkom också att föreningen har en god och välskött ekonomi och att allt styrelsearbete som alla tidigare år varit helt ideellt. Vidare presenterades kommande års aktiviteter som kommer att vara än mer omfattande med bl.a. ett stort jubileum den 27 juni då föreningen fyller 75 år, då det är 100 år sedan regementet kom till Eksjö och det är 20 år sedan nedläggningen.
Sista punkten på dagordningen var val av styrelse för 2020 och avtackningar.
Till ny ordförande efter Kurt-Lennart Larsson som lett föreningen i 5 år valdes Stefan Elm.
Nya i styrelsen blev Gary Campbell, Håkan Friman och Bo Olsson. Styrelsen kommer i övrigt att bestå av Duste Petersson, Torbjörn Titus, Morgan Allgurin, Astor Engqvist och Ronny Andersson.
Mats Einarsson och Jan Ekwall har på egen begäran valt att lämna styrelsen.
Avslutningsvis avtackades Kurt-Lennart Larsson och Jan Ekwall med blommor av nyvalde ordföranden Stefan Elm. Kurt-Lennart blev också utsedd till hedersmedlem av årsmötet.
Dagen avslutades med middag och trevlig samvaro i mässen tillsammans med  Ing 2 kamratförening.
 

FN konserten

Kransnedläggning, i bakgrunden ses kamratföreningens fana förd av K-L Larsson och Stefan Elm Kransnedläggning, i bakgrunden ses kamratföreningens fana förd av K-L Larsson och Stefan Elm

Lördagen 26 oktober uppmärksammades FN dagen med konsert i Eksjö kyrka. Hemvärnets musikkår tillsammans med kyrkokörerna från Solberga-Flisby och Eksjö samt solister, gav en konsert med musik av Benny Andersson. Regementspastor Igge Allenius höll betraktelse och uttryckte tacksamhet till de som har tjäntgjort och de som nu tjänstgör i utlandsstyrkorna i fredens tjänst. Efter konserten marscherade man till St Lars kyrkogård där Öv Michael Giner ledde en kort ceremoni med kransnedläggning vid garnisonens minnessten.

Återträff för KB skolan 1978

Här är ett gäng som gjorde värnplikten på I12 1978-79. Vi muckade den 24/8 1979. Nu i sommar hade vi återträff i Eksjö den 24/8 2019, alltså 40 år efter muckardagen. Vi började på I12 i juni 1978, ett gäng 18-19 åringar som skulle utbildas till kompanibefäl.
12 månader i Eksjö och sedan 3 månaders kadettskola på I11 i Växjö. Vi som träffades nu i somras bodde på 6 kompaniet i logement 4 SÖ när det begav sig.
På I12 drillades vi av Bernard Issal, Fjärdhammar, Ove Sjöbrink och Bjarnbäck. Kompanichef var Bruggeman. "Lönen" delades ut av Brian Karlsson.
Vi träffades på lördagseftermiddagen utanför stadshotellet nu i augusti, vädret var strålande. Musikkåren tågade förbi och spelade. Gänget hängde på musikkåren bort till I12 där vi hade bestämt möte med "Duste" som pratade om I12:s historia och vad som lokalerna används till nu.
Vi nästlade oss in på 6 komp som nu är ett äldreboende, med risk för att inte bli utsläppta.
I en del av gamla 4sö bodde nu en äldre elegant dam vars far varit med om att bygga kasernerna på I12. Jag tror att vi gjorde hennes dag. På kvällen hade vi bokat bord i restaurangen på stadshotellet där måltid avnjöts och många minnen delades.
Deltagarna på återträffen var: Håkan Larsson, Carl-Axel Jonsson,Torbjörn Carlson,Anders Svensson, Lars Gjörloff, Håkan Amnebjer, Tommy Valtersson, Jan Larsson och Stefan Ersson (fd Jönsson).

Minnesstenar

Vid stenen Astor Engqvist och Duste Petersson, vid kameran Mats Einarsson Vid stenen Astor Engqvist och Duste Petersson, vid kameran Mats Einarsson

Kungl. Norra Smålands Regementes Kamratförening har under sommaren haft kontakt med
entreprenör och Hembygdsföreningen i Mariannelund för åtgärda de kedjor och stenstolpar som omgärdar minnesstenen. Invigningsdatum för Ms var 21 augusti 1948. Återinvigning för Ms med kedjor 21 augusti 1982. Hembygdsföreningen har nu tillsammans med entreprenören vidtagit åtgärder så att kedjor och hörnstenar är i ursprunglig skick.
Kamratföreningen riktar ett varmt tack för restaureringen och prydnaden vid stenen som minner om vårt regementes traditioner på slätten i Mariannelund.
 

Verksamhetsplan 2020

Nu finns planen för vår verksamhet under 2020under fliken aktiviteter.

Rapport från FPCS KFÖ 2019

Varmt tack !

Styrelsens vädjan om bidrag till styetten blev en succé. Det stora intresset för att bidra blev över all förväntan. Gåvorna täckte med råge kostnaderna och gav således ett litet överskott. Namnen på alla gåvogivare finns nu ingraverade på fundamentets baksida. Statyetten är överlämnad som gåva till mässföreningen,                                 Trianon.
Styrelsens varma tack till Er alla som har bidragit !

Avlidna

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch