• Startsida

Nils-Fredric Haegerström 
 
Nils-Fredric Haegerström, Lidingö. Överste av 1. graden och f.d. Chef för Norra Smålands regemente, har avlidit i en ålder av 102 år. Hans närmaste är döttrarna Ursula, Louise och Karin med familjer.
Nils-Fredric Haegerström föddes 18 februari 1916 på Egeby säteri i Östergötlands län. Han avlade officersexamen den 13 april 1939 och blev samma år fänrik vid Södra skånska infanteriregementet för att 1941 befordas till löjtnant vid samma regemente.
2.a världskriget hade brutit ut och den nyutnämnde officeren kastades direkt in i allvaret med en placering i fördelningsstaben i Skåne.  Ordning och reda samt tydligt ledarskap var viktiga egenskaper för att få allt att fungera trots bristande resurser och avsaknad av en grundlig och konsekvent utbildning av svenska värnpliktiga. Hans tidiga officersår i den då dåligt rustade och oförberedda armén kom naturligtvis att göra djupa avtryck i hans fortsatta yrkesgärning.
Nils-Fredric Haegerström utnämndes till kapten vid Södra skåningarna 1947 och blev 1951 kapten i generalstabskåren.
Åren  1955 till 1957 tjänstgjorde han som kompanichef vid Norra Smålands regemente (I 12) i Eksjö.
Han utnämndes till major efter kompanichefstjänsten och blev sekundchef för Kungl. Livgardesskvadronen i Stockholm 1959. Efter två år som chef för Livgardesskvadronen befordrades han till överstelöjtnant i generalstabskåren år 1961.
Nils-Fredric Haegerström blev år 1965 överste i kavalleriet och utnämndes till försvarsattaché i Oslo. En placering i Norge föll sig naturligt då han direkt efter krigsavslutet 1945 tjänstgjort vid Norsk Befelskole i Mälsåker.
Efter att ha representerat det svenska försvaret i Norge utnämndes han till chef för Norra Smålands regemente år 1970 och 1974 som försvarsområdesregementschef och överste av första graden.
En lång och innehållsrik officerskarriär avslutades med pension 1976.
Chefsperioden i Eksjö präglades av ett omfattande uppbyggnadsarbete av en ny organisation där regemente och försvarsområde sammanfördes till en myndighet. Hans utåtriktade sätt och stora intresse för människor kom väl till pass under hans chefstid i det turbulenta 70-talssamhället.  Ett mycket uppskattat stöd och engagemang för länets frivilligorganisationer och samhället i övrigt innebar att tiden efter pensioneringen knappast utföll i sysslolöshet. Nämndeman i Göta hovrätt, ordförande i Eksjö Rödakorskrets, vice ordförande i länsföreningen Svenska flaggan, ordförande för Hemvärnsstiftelsen och inte minst ordförande för I 12:s kamratförening är några exempel på hur hans kommande drygt 40 år skulle gestalta sig i Eksjö och Jönköpings län.
Vi som verkat vid hans sida uppskattade hans rättframma sätt, goda överblick och var tacksamma för hans råd i knepiga situationer. Hans stora kontaktnät och gedigna framtoning i samhället i övrigt kom regementet och dess personal till gagn i många sammanhang. Här kan nämnas då den trehundraåriga mässen Trianon skulle flyttas till nytt regementsområde i sluttet på 1990-talet visade det sig vara näst intill omöjligt på grund av att det skulle kosta alldeles för mycket i en ansträngd försvarsekonomi. Genom Nils-Fredric Haegerströms kontakter med bl.a. Wallenbergsstiftelsen blev det hela ekonomiskt genomförbart.
Han behöll sin spänst och klarsyn långt in i hög ålder. En golfrunda på 18 hål eller ett komplicerat styrelsemöte i någon av alla de föreningar han tillhörde var ordning för dagen för en mycket ungdomlig 95-åring.
Vi kamrater som arbetat och levt med Nils-Fredic Haegerström har fått lära känna en omtänksam    och allt igenom rättfram person.
Vi har också haft förmånen att ta del av hans och hans hustru Sigbritts gästfrihet i ett otvunget och trevligt kamratskap.
För kamraterna vid Norra Smålandsregemente och försvarsområde

Karl Olof Eklöf och Wilhelm af Donner
F.d. chefer för Norra Smålands regemente och försvarsområde

Resan till Visingsö

Lars-Åke Paulsson berättar om öns historia Lars-Åke Paulsson berättar om öns historia

Kungliga Norra Smålands regementes kamratförening anordnar enligt traditionen varje vår en resa för föreningens medlemmar. Resmålet den här gången var Visingsö. Femtiotvå medlemmar samlades i den tidiga morgonstunden vid mäss Trianon i strålande solsken till allas glädje. Färden mot Gränna gick över Bredestad -Gripenberg –Örserum och under färden berättade dagens ciceron, Lars-Åke Paulsson, om de platser som passerades. Under överfarten på färjan Braheborg gavs tillfälle att avnjuta det medhavda fikat. Väl framme på ön gick färden genom kronoparken med den unika ekskogen vidare genom Stigby vars byggnader använts till olika ändamål under 1900-talet. Vid öns sydspets med Näs slottsruin gjordes ett längre uppehåll där Lars-Åke berättade om öns historia. Färden fortsatte sedan mot Framnäs där det serverades lunch. Sedan gavs tillfälle ett besöka Kumlaby kyrka och Visingsö museum som ligger i anslutning till Framnäs. Under nittiotalet fanns en planering för att kunna ta emot och förlägga krigsfångar i anslutning till Framnäs. Kurt-Lennart Larsson redogjorde för hur lägret var tänkt att organiseras. Nästa punkt på programmet var besök i Brahekyrkan där en lokal guide berättade om Brahesläkten och dess betydelse för Visingsö med omnejd. Hemresan gick sedan över Ölmstad-Skärstad-Lekeryd. Föreningens ordförande Kurt-Lennart Larsson tackade Lars-Åke Paulsson som planerat resan och guidat under dagen.

Intressant industribesök på nya Eksjöhusfabriken

I samband med veteranlunchen 26/4 informerade produktionschef Daniel Sparre om Eksjöhus nya modulfabrik. Efter lunchen på Trianon kunde intresserade följa med på en visning i den nya fabriken. Daniel Sparre beskrev där på ett mycket intressant sätt hur produktionen av husmodulerna kommer att gå till när fabriken körs med full kapacitet

Sven Eldeland berättade om vasslagarfesten Sven Eldeland berättade om vasslagarfesten

Årsmötet 2018
 
Kungliga Norra Smålands kamratförening har haft årsmöte på mäss Trianon med dryga fyrtiotalet medlemmar närvarande. Medlemmarna samlades först för en kaffestund som följdes av ett bildspel, visat och kommenterat av Astor Engqvist. Bildspelet innehöll bilder från tiden närmast före nedläggningen år 2000. Årsmötesförhandlingarna leddes av Wilhelm af Donner. Föreningens ordförande Kurt-Lennart Larsson redovisade verksamhetsberättelsen för 2017 av vilken det framgick att föreningen tillsammans med Ing 2 kamraterna anordnat veteranluncher under höst och vårtermin. Vidare har föreningen genomfört sin traditionella vårresa som 2017 gick i Kalmar regementes spår med besök på de gamla lägerplatserna i Mariannelund, Hultsfred, Högsby och Kalmar. Kamratföreningen har även varit representerad vid firandet av nationaldagen, regementets dag vid Ing 2 och garnisonens kyrksöndag. K-L Larsson presenterade programmet för 2018 som är fyllt med intressanta aktiviteter. Till att leda föreningens verksamhet under det kommande året omvaldes Kurt-Lennart Larsson och till ledamöter valdes Morgan Allgurin, Torbjörn Titus, Jan Ekwall och Stefan Elm sedan tidigare ingår Astor Engqvist, Duste Petersson och Mats Einarsson i styrelsen. Mötesordföranden Wilhelm af Donner framförde medlemmarnas tack till styrelsen för det år som gått.
Senare under kvällen intogs middag under gemytliga former i mäss Trianon tillsammans med kamraterna från Ing 2

Protokoll
 

KFÖ FPCS 1964/65 2017 i Karlsborg och Forsvik

Efter positivt svar från Chefen Livregementets Husarer K3 på hemställan om besök, samlades planeringsgruppen den 11 maj i Karlsborg. Målet var att lägga upp program inför vår tionde KFÖ sedan starten år 2000. Vi fick god hjälp av kommunikationschefen K3, Elin Antonsson och Kamratföreningen K3:s ordförande Jens Ramhöj. Datum för vårt besök fastställdes till 31/8 och 1/9.
Anmälan om deltagande gick ut till befälseleverna några dagar senare. Vid anmälningstidens utgång den 29/5 hade vi fått in 20 positiva svar. Efter ett intensivt förberedelsearbete gick skarp inkallelseorder ut till befälseleverna i början av augusti. Då hade vi tyvärr fått tre återbud. Återstod alltså 17 deltagare, varav glädjande nog fyra civilbefälhavare (CVBFH).
Torsdag 31/8
10.30 samlades styrkan på K3:s soldathem inne i Karlsborgs fästning. Återseendet blev som vanligt glatt, och vi fikade tillsammans samt gick genom övningens upplägg. Många nygamla minnen ventilerades, och eftersom vi alla numera har passerat 70-strecket blir gammalt alltid som nytt…
Därefter vidtog förflyttning till Fästningsmuseet, där vi togs emot av Jens Ramhöj från Kamratföreningen. Han guidade oss runt i det mycket sevärda museet. Många frågor ställdes och samtliga besvarades på ett mycket sakkunnigt sätt av Jens.
Så var det dags för lunch på K3:s restaurang Kastanjen. Eftersom det var torsdag blev det förstås en delikat ärtsoppa med tunna pannkakor insvepta i grädde och sylt. Måltiden var långt ifrån tyst, eftersom sällskapet i vanlig ordning hade mycket att avhandla.
Efter lunchen tog major Anders Johansson befälet. Vi fick en mycket intressant genomgång av K3 både när det gäller kaserner och soldatutbildning. Eftersom några av befälseleverna är synnerligen frågvisa så hade majoren fullt upp, men han löste sin uppgift på ett utmärkt sätt.
Framåt 16-tiden intog vi Kanalhotellet, som ligger vackert vid Göta Kanal mitt inne i Karlsborg. Det trevliga hotellet, som etablerades 1894, är byggt i schweizerstil och rikt utsmyckat med charmig snickarglädje. Hotellet drivs numera av fjärde generationen Axelsson.
Efter inkvartering och uppackning var det fri tid fram till middagen, som serverades i den magnifika matsalen med stora fönster mot Göta Kanal.
Middagen avnjöts under sedvanlig trevnad med tal och uppvaktningar. Vi firade bl.a. minstingen Torgny Allvin, som äntligen nått 70-strecket. Även guldbröllopsparet Danielsson från Lund fick en släng av sleven. Hälsningar framfördes också från absent friends, som av olika anledningar inte kunde närvara.
Alla var överens om att mat och dryck var av högsta klass!
Kvällen avslutades som alltid med bildspel om våra bravader. Torgny Allvin ser till att uppdatera och sätta musik till våra träffar på ett berömligt sätt.
Fredag 1/9
Efter en rejäl frukost checkade vi ut från Kanalhotellet och styrde kosan mot Forsvik. Där fick vi en orientering om Föreningen Forsviks Varv, som bildades 1995 för att bygga hjulångaren Eric Nordevall II. Ångaren är en replik av Eric Nordevall, som byggdes 1836 och 20 år senare sjönk i Vättern, där hon än idag ligger välbevarad på 45 meters djup.
Vi gick även ombord på ångaren och imponerades av de tidstypiska konstruktionerna och den fina finishen. Föreningen gör ett fantastiskt arbete och håller Eric Nordevall II i topptrim. Fartyget går som passagerarfartyg på Göta kanal, Trollhätte kanal, Vänern, Vättern och Mälaren.
Efter detta begav vi oss fotledes till Forsviks Bruk, där vi fick en utmärkt guidning i Bruksmuseet. Där finns en basutställning som ger en 600-årig industrihistorisk återblick. Basutställningens bildspel, föremål och modeller berättar på ett levande sätt om Forsvik, som är en av Sveriges äldsta industriplatser och hör till landets mest intressanta och välbevarade industrimiljöer.
Vår KFÖ 2017 avslutades med gemensam lunch på Idas Brygga i Karlsborg. Alla deltagarna var överens om att övningen varit mycket lyckad (som vanligt). Vi bestämde oss för att påbörja planeringen inför 2018:s KFÖ, som kommer att förläggas till Karlskrona och således få en maritim prägel.
 
Text: Jonas Rundqvist
Bild: Wolfgang Schmidt
 
 
 

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Ordföranden hösten 2018

Klicka på bilden för att komma till texten !

Rapport från SMKR

SMKR Representantskapsmöte 2018
Den 10 och 11 april hade 60 av förbundets 121 medlemsföreningar mött upp till representantskapsmöte för att ta ställning till styrelsens förvaltning under 2016 och 2017. Ett drygt 80-tal personer deltog i mötet. Från I 12s kamratförening i Eksjö deltog Duste Pettersson och från I 12s kamratförening i Stockholm Alf Eckerhall. Läs mer

Avlidna

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch