• Startsida

Jubileumsåret 2020 har inletts!
 
Tiden går fort. Redan har styrelsen haft sitt första möte.
 Snart är det dags för årsmötet, fredagen den 28 februari. Kallelse är utskickad. Det blir som vanligt i mäss Trianon och helt enligt gängse rutiner. Särskilt intressant tycker jag det ska bli att vi kommer att visa AMF-filmen från utbildningsåret 1981/82 vid I 12. Om valberedningens förslag vinner gehör, vilket jag utgår ifrån, så kommer jag att ersättas som ordförande av Stefan Elm med bl.a. ett förflutet som I 12 major och kommundirektör i Eksjö. Det känns tryggt att få överlämna klubban efter 5 år och inse att det kommer att innebära början på den nödvändiga föryngring av styrelsen som jag påtalat vid flera tillfällen. Årets första veteranlunch äger rum torsdagen den 26 mars då vi får lyssna till tidigare Ing 2 majoren, numera VD:n för Eksjö energi John Peterson. Vid aprillunchen, torsdagen den 23, blir det ett föredrag med rubriken: ”Skidor bakom kulisserna” av Eksjö- och idrottsprofilen Göran Nilsson även han med ett förflutet som Ing 2 officer. Vi avslutar vårens luncher torsdagen den 28 maj med att få aktuellt läge vid SWEDEC och inom Försvarsmakten  av chefen SWEDEC.
Årets resa gör vi torsdagen den 14 maj. Den går till Linköping och en tur på Kinda kanal. Vi besöker också garnisonsområdet med lunch på tidigare officersmässen. Nationaldagen deltar vi som vanligt i Eksjö bakom vår fana och samlas därefter vid en fikastund på Krusagården. Årets höjdpunkt torde bli jubileumsdagen, lördagen den 27 juni. Då firar vi föreningens 75-åriga tillvaro, manifesterar att det är 100 år sedan regementet tog de då nya kasernerna i besittning och att det är nästan på dagen 20 år sedan regementet avvecklades. Under förmiddagen deltar vi i Eksjö vaktparad, under eftermiddagen i en ceremoni vid minnesstenen  i Sjöängen och avslutar med en högtidsmiddag under kvällen. Jag hoppas på stort deltagande av I 12:are i alla åldrar till en minnesrik dag.
Vi planerar att som vid tidigare Tattoon i Eksjö erbjuda våra medlemmar ett samlat deltagande med samling i mäss Trianon fredagen den 7 augusti.
Avslutningsvis, föreningens fortsatta liv är beroende av att både medlemskadern och styrelsen successivt föryngras och att nya medlemmar strömmar till. Jag hyser gott hopp om att så kommer att ske eftersom det finns många personer med knytning till I 12 som har positiva upplevelse av tiden vid regementet. Upplevelser som binder dem samman och bäddar för kamratskap.

Därmed TACK för mig efter 15 härliga år i styrelsen. Jag önskar min efterträdare och styrelsen all lycka och framgång!
Kurt-Lennart Larsson 
 

FN konserten

Kransnedläggning, i bakgrunden ses kamratföreningens fana förd av K-L Larsson och Stefan Elm Kransnedläggning, i bakgrunden ses kamratföreningens fana förd av K-L Larsson och Stefan Elm

Lördagen 26 oktober uppmärksammades FN dagen med konsert i Eksjö kyrka. Hemvärnets musikkår tillsammans med kyrkokörerna från Solberga-Flisby och Eksjö samt solister, gav en konsert med musik av Benny Andersson. Regementspastor Igge Allenius höll betraktelse och uttryckte tacksamhet till de som har tjäntgjort och de som nu tjänstgör i utlandsstyrkorna i fredens tjänst. Efter konserten marscherade man till St Lars kyrkogård där Öv Michael Giner ledde en kort ceremoni med kransnedläggning vid garnisonens minnessten.

Återträff för KB skolan 1978

Här är ett gäng som gjorde värnplikten på I12 1978-79. Vi muckade den 24/8 1979. Nu i sommar hade vi återträff i Eksjö den 24/8 2019, alltså 40 år efter muckardagen. Vi började på I12 i juni 1978, ett gäng 18-19 åringar som skulle utbildas till kompanibefäl.
12 månader i Eksjö och sedan 3 månaders kadettskola på I11 i Växjö. Vi som träffades nu i somras bodde på 6 kompaniet i logement 4 SÖ när det begav sig.
På I12 drillades vi av Bernard Issal, Fjärdhammar, Ove Sjöbrink och Bjarnbäck. Kompanichef var Bruggeman. "Lönen" delades ut av Brian Karlsson.
Vi träffades på lördagseftermiddagen utanför stadshotellet nu i augusti, vädret var strålande. Musikkåren tågade förbi och spelade. Gänget hängde på musikkåren bort till I12 där vi hade bestämt möte med "Duste" som pratade om I12:s historia och vad som lokalerna används till nu.
Vi nästlade oss in på 6 komp som nu är ett äldreboende, med risk för att inte bli utsläppta.
I en del av gamla 4sö bodde nu en äldre elegant dam vars far varit med om att bygga kasernerna på I12. Jag tror att vi gjorde hennes dag. På kvällen hade vi bokat bord i restaurangen på stadshotellet där måltid avnjöts och många minnen delades.
Deltagarna på återträffen var: Håkan Larsson, Carl-Axel Jonsson,Torbjörn Carlson,Anders Svensson, Lars Gjörloff, Håkan Amnebjer, Tommy Valtersson, Jan Larsson och Stefan Ersson (fd Jönsson).

Minnesstenar

Vid stenen Astor Engqvist och Duste Petersson, vid kameran Mats Einarsson Vid stenen Astor Engqvist och Duste Petersson, vid kameran Mats Einarsson

Kungl. Norra Smålands Regementes Kamratförening har under sommaren haft kontakt med
entreprenör och Hembygdsföreningen i Mariannelund för åtgärda de kedjor och stenstolpar som omgärdar minnesstenen. Invigningsdatum för Ms var 21 augusti 1948. Återinvigning för Ms med kedjor 21 augusti 1982. Hembygdsföreningen har nu tillsammans med entreprenören vidtagit åtgärder så att kedjor och hörnstenar är i ursprunglig skick.
Kamratföreningen riktar ett varmt tack för restaureringen och prydnaden vid stenen som minner om vårt regementes traditioner på slätten i Mariannelund.
 

Årsmötet 28/2


Årsmötet kommer att äga rum den fredagen 28/2
14.15 Samling i mäss Trianon där föreningen bjuder på kaffe.
1500  Filmvisning. Utbildningsåret 1981/82 vid I 12.
1600 Årsmötesförhandlingar.
1900 Middag (gemensam med Ing 2 kamratförening).
Anmälan och betalning enligt utskick

Välkomna !

Verksamhetsplan 2020

Nu finns planen för vår verksamhet under 2020under fliken aktiviteter.

Rapport från FPCS KFÖ 2019

Varmt tack !

Styrelsens vädjan om bidrag till styetten blev en succé. Det stora intresset för att bidra blev över all förväntan. Gåvorna täckte med råge kostnaderna och gav således ett litet överskott. Namnen på alla gåvogivare finns nu ingraverade på fundamentets baksida. Statyetten är överlämnad som gåva till mässföreningen,                                 Trianon.
Styrelsens varma tack till Er alla som har bidragit !

Avlidna

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch