• Startsida

FN konserten

Kransnedläggning, i bakgrunden ses kamratföreningens fana förd av K-L Larsson och Stefan Elm Kransnedläggning, i bakgrunden ses kamratföreningens fana förd av K-L Larsson och Stefan Elm

Lördagen 26 oktober uppmärksammades FN dagen med konsert i Eksjö kyrka. Hemvärnets musikkår tillsammans med kyrkokörerna från Solberga-Flisby och Eksjö samt solister, gav en konsert med musik av Benny Andersson. Regementspastor Igge Allenius höll betraktelse och uttryckte tacksamhet till de som har tjäntgjort och de som nu tjänstgör i utlandsstyrkorna i fredens tjänst. Efter konserten marscherade man till St Lars kyrkogård där Öv Michael Giner ledde en kort ceremoni med kransnedläggning vid garnisonens minnessten.

Återträff för KB skolan 1978

Här är ett gäng som gjorde värnplikten på I12 1978-79. Vi muckade den 24/8 1979. Nu i sommar hade vi återträff i Eksjö den 24/8 2019, alltså 40 år efter muckardagen. Vi började på I12 i juni 1978, ett gäng 18-19 åringar som skulle utbildas till kompanibefäl.
12 månader i Eksjö och sedan 3 månaders kadettskola på I11 i Växjö. Vi som träffades nu i somras bodde på 6 kompaniet i logement 4 SÖ när det begav sig.
På I12 drillades vi av Bernard Issal, Fjärdhammar, Ove Sjöbrink och Bjarnbäck. Kompanichef var Bruggeman. "Lönen" delades ut av Brian Karlsson.
Vi träffades på lördagseftermiddagen utanför stadshotellet nu i augusti, vädret var strålande. Musikkåren tågade förbi och spelade. Gänget hängde på musikkåren bort till I12 där vi hade bestämt möte med "Duste" som pratade om I12:s historia och vad som lokalerna används till nu.
Vi nästlade oss in på 6 komp som nu är ett äldreboende, med risk för att inte bli utsläppta.
I en del av gamla 4sö bodde nu en äldre elegant dam vars far varit med om att bygga kasernerna på I12. Jag tror att vi gjorde hennes dag. På kvällen hade vi bokat bord i restaurangen på stadshotellet där måltid avnjöts och många minnen delades.
Deltagarna på återträffen var: Håkan Larsson, Carl-Axel Jonsson,Torbjörn Carlson,Anders Svensson, Lars Gjörloff, Håkan Amnebjer, Tommy Valtersson, Jan Larsson och Stefan Ersson (fd Jönsson).

Minnesstenar

Vid stenen Astor Engqvist och Duste Petersson, vid kameran Mats Einarsson Vid stenen Astor Engqvist och Duste Petersson, vid kameran Mats Einarsson

Kungl. Norra Smålands Regementes Kamratförening har under sommaren haft kontakt med
entreprenör och Hembygdsföreningen i Mariannelund för åtgärda de kedjor och stenstolpar som omgärdar minnesstenen. Invigningsdatum för Ms var 21 augusti 1948. Återinvigning för Ms med kedjor 21 augusti 1982. Hembygdsföreningen har nu tillsammans med entreprenören vidtagit åtgärder så att kedjor och hörnstenar är i ursprunglig skick.
Kamratföreningen riktar ett varmt tack för restaureringen och prydnaden vid stenen som minner om vårt regementes traditioner på slätten i Mariannelund.
 

Nationaldagsfirandet 2019

Nationaldagen inleddes med marsch från järnvägsparken längs södra storgatan till stora torget.
I täten gick orkerstern följd av ryttare ur Smålands husarer och som första fanförande organisation gick
I 12 kamratförening med vår vackra fana, förd av Astor Engqvist. Längs storgatan hade många människor samlats för att delta i firandet, många med den svenska flaggan i handen. Konfrencier under ceremonin var Thore Bäckman och kommunfullmäktiges ordförande, Mats Danielsson, som höll välkomsttalet. Under ceremonin följde flagghissing, nationalsång och högtidstal av Veronica Tiderman. Personer som gjort värdefulla insatser inom kultur, byggnadsvård, ungdomsledarskap samt miljövård  prisades.
Efter ceremonin på torget samlades I 12 kamraterna på Krusagården för en stunds kamratlig samvaro. Under eftermiddagen kunde publiken ta del av musikunderhållning, dansuppvisning, för barnen fans hoppborg och den som kände sej hugad kunde testa sin förmåga ett skjuta hårt mot ett fotbollsmål, starkt av Eksjö Fotboll att ställa upp med så många ungdomar! Flygvapnet deltog också i firandet när två JAS plan gjorde en snabb överflygning över torget. En fin dag till Sveriges ära !

Varmt tack !

Styrelsens vädjan om bidrag till styetten blev en succé. Det stora intresset för att bidra blev över all förväntan. Gåvorna täckte med råge kostnaderna och gav således ett litet överskott. Namnen på alla gåvogivare finns nu ingraverade på fundamentets baksida. Statyetten är överlämnad som gåva till mässföreningen,                                 Trianon.
Styrelsens varma tack till Er alla som har bidragit !

Rapport från Nordiska kamratföreningsmötet i Elverum, Norge 2019
Till texten

Verksamhetsplan 2019

Nu finns planen för vår verksamhet under 2019 under fliken aktiviteter.

Avlidna

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch