• Startsida

Regementets dag vid Ing 2

Prick klockan tio stod ragementets enheter samt Kamratföreningarna, Husarerna, Karolinerna och Musikkåren beredda att lämna av till regementschefen överste Michael Ginér. Regementschefen riktade ett särskilt tack till oss veteraner som var på plats denna dag. I sitt öppningstal betonade chefen särskilt de fredsskapande insatser som regementet deltagit och deltar i t ex Afganistan, Mali och Centralafrikanska republiken. Regementets medverkan i Höstens övning AURORA är också en synnerligen viktig uppgift. Regementschefen meddelade soldaterinran till nyinryckta och regementspastor Igge Allenius förrättade korum. Efter ceremonin samlades medlemmarna på Fritidsgården där föreningen bjöd in till en välförtjänt fikastund. Ordföranden Kurt-Lennart Larsson tackade de som ställt upp bakom vår fina fana.

Vilken Nationaldag, som en fin skolavslutning!

Jag har aldrig funderat på att bli rektor men vid mitt välkomstanförande till fikastunden i Krusagården uttryckte jag mig så att jag kände mig som en rektor med de känslor jag tror han eller hon har efter avslutat skolår och en stämningsfull skolavslutning inför sommarlovet.
Jag tänkte på och framförde att vi har genomfört två innehållsrika ”terminer” i föreningen med välbesökta veteranluncher inramade av intressanta föredrag, årsmöte, kyrksöndag, regementets dag, resa, vårdat minnesstenar och inte minst genomfört många styrelsemöten. Att få avsluta allt detta  i ett fint försommarväder genom att delta i ett högtidligt Nationaldagsfirande på museigården i Eksjö kändes som en fin skolavslutning. Även  marschen genom staden, ledd av drillflickor, kultur- och hemvärnsmusikkårer, bakom vår vackra I 12 fana stämde bra med alla sentida skolavslutningar jag fått bevittna.

Firandet på museigården innehöll traditionsenligt musik, flagghissning, prisutdelningar, högtidstal och nationalsång. Särskilt glädjande i år var att vårt förslag till högtidstalare blev verklighet efter en demokratisk röstningsprocedur. Det blev Stefan Elm, vår egen styrelsemedlem och just avgången kommundirektör, som fick hedersuppdraget. Det gjorde han med den äran och infriade alla våra förväntningar. Det blev ett personligt tal utgående från tre kärnvärden: självständighet, meningsfullhet och gemenskap. Vidare tryckte han på sitt förflutna som I12 anställd där han fick öva på att vara ledare och utöva SKAPET-ledarskapet, vilket naturligtvis kändes särskilt bra för oss gamla I 12:are. Till detta lade han föräldraskapet och lärarskapet och fick spontana applåder av publiken. Tack Stefan för ett väl tänkvärt och avvägt högtidstal!
Tack också till er andra som deltog och hedrade Sverige, Eksjö och regementet!
Ett särskilt tack till Astor och Duste som förde fanan och till Maj-Britt och Ingegärd för fika med  goda           räkmackor.

                                                                  

I Kalmar regementes spår

Temat för vårens resa med kamratföreningen var som rubriken anger ” i Kalmar regementes spår”. Vid avfärden från Trianon, i den tidiga morgonstunden, gav Duste Petersson information om dagens program och Kurt-Lennart Larsson gav en historisk bakgrund till dagens resa som startar i nutid för att avslutas där Kalmar regemente en gång uppstod. För den oinvigde kan nämnas att 1925 års försvarsbeslut innebar att Kalmar regemente och Jönköpings regemente slogs samman till det som kom att benämnas I 12 med lokalisering i Eksjö. I Mariannelund gjorde vi en kort halt vid minnesstenen, som erinrar om den korta period i slutet på 1700-talet, då Kalmar regemente övade på slätten i Mariannelund. Färden fortsatte sedan till Hultsfred där regementet var förlagt 1796-1918 för att sedan flyttas till Eksjö. Hembygdsföreningen i Hultsfred vårdar området där regementet var förlagt på ett föredömligt sätt och hembygdsföreningens representanter, Catarina Genberg och Torbjörn Svahn tog emot med ett fint kaffebord och till vår stora glädje hälsade Torbjörn kamratföreningen välkommen genom att på sin gamla vevdrivna skivspelare spela Regementets marsch, Kajser Fredrich. Efter ett besök på det lilla museet som på ett trevligt sätt beskriver tiden i Hultsfred gick färden vidare till Högsby och Staby ängar, som var regementets övningsplats under större delen av 1700-talet.

Så vidare mot Kalmar där allt en gång började 1623. I slottsparken och i anslutning till minnesstenen över Kalmar regemente berättade Kurt-Lennart Larsson om tiden för bildandet av de tre regementen, Jönköpings-, Kronobergs- och Kalmar regemente. Därmed var den historiska återblicken över Kalmar regemente I 21 till ända. Nästa punkt på programmet var lunch på länsmuseet, där bjöds resenärerna på en synnerligen välsmakande måltid presenterad av den förre kulturprofilen i Eksjö, Göran Modig. Efter lunchen gavs tid att besöka länsmuseets utställningar om regalskeppet Kronan och Kalmarkonstnärinnan Jenny Nyström.

Under hemfärden framförde Sven Eldeland deltagarnas tack till Kurt-Lennart och Duste för en intressant och på alla sätt trevligt genomförd resa.

Fler bilder här
 
 

Veteranlunch 26/10

Ing 2 Kamrat- och Veteranförening inbjuder till veteranlunch
torsdagen 26 oktober kl 12.00
på mäss Trianon.

Ämne : Internationell tjänsgöring.
Föreläsare: Ingegerd Hultin Bouveng Försvarshälsan Eksjö.
Anmälan till Peter Ekblad 073-6189589 eller Lennart Blom 070-6500333
alt Astor Engqvist 073-964 88 73 eller
Jan Ekwall 070 627 19 88
senast måndagen 23 oktober kl 16.00

VÄLKOMNA !

Götaingenjören med Ränneslätt

Kalmarföreningen rapporterar

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR informerar ...