• Startsida

Nationaldagsfirande i strålande sol med fanor och klingande spel

Nationaldagen inleddes med marsch från järnvägsparken längs södra storgatan till stora torget.
I täten gick orkerstern följd av ryttare ur Smålands husarer och som första fanförande organisation gick
I 12 kamratförening med vår vackra fana, förd av Astor Engqvist. Längs storgatan hade många människor samlats för att delta i firandet, många med den svenska flaggan i handen. Konfrencier under ceremonin var Thore Bäckman och kommunfullmäktiges ordförande, Mats Danielsson, som höll välkomsttalet. Under ceremonin följde flagghissing, nationalsång och högtidstal av Veronica Tiderman. Personer som gjort värdefulla insatser inom kultur, byggnadsvård, ungdomsledarskap samt miljövård  prisades.
Efter ceremonin på torget samlades I 12 kamraterna på Krusagården för en stunds kamratlig samvaro. Under eftermiddagen kunde publiken ta del av musikunderhållning, dansuppvisning, för barnen fans hoppborg och den som kände sej hugad kunde testa sin förmåga ett skjuta hårt mot ett fotbollsmål, starkt av Eksjö Fotboll att ställa upp med så många ungdomar! Flygvapnet deltog också i firandet när två JAS plan gjorde en snabb överflygning över torget. En fin dag till Sveriges ära !

Resan på Göta kanal

Kamratföreningens resa gick även detta år till Göta kanal. Denna gång färdades vi med M/S Bellevue mellan Sjötorp och Töreboda I Västergötland. Våra guider på resan var som vanligt Kurt-Lennart och Duste. Ett 50 tal medlemmar deltog I det soliga vädret vilket gjorde att humöret var på topp redan från starten utanför Trianon.
Under resan passerades elva slussar. Under färden hann vi med att både fika och äta lunch på båten. Ett stopp gjordes I Lyrestad där vi besökte ett hembygdsmuseum inhyst I det gamla hamnmagasinet .Där kunde vi se på en telefonsamling, olika jordbruksredskap och en interiör till en gammal lanthandel.
För att bygga kanalen I början av 1800-talet krävdes mycket manskraft för att gräva. Därför kommenderades många regementen att hjälpa till med sina indelta soldater. Totalt deltog 58 000 indelta soldater I grävandet av kanalen. Arbetsdagarna var 12 timmar långa måndag till lördag. På söndagen ägnade man sig åt exercis. Våra regementen Kongl Jönköpings och Kalmar regemente deltog också I grävandet. Kanalen invigdes den 26 september 1832 av kung Carl XIV Johan.
Text o bild: Morgan Allgurin

Ordförandens sommarhälsning !

Mot sommaren, en fin höst och en ljus framtid!
 
Så blev det ytterligare ett femte ordförandeår! Jag känner stor tacksamhet över förtroendet och samtidigt glädje över att valberedningen lovat föreslå att ersätta mig vid årsmötet 2020 och därmed bädda för den förnyelse jag själv eftersträvat. En eloge till valberedningen som även i övrigt verkat och verkar aktivt för att successivt men varligt förnya styrelsen.
Min förhoppning är att detta också ska leda till att vi får fler yngre medlemmar att delta i våra aktiviteter men också ett tillskott av nya medlemmar.
Ett glädjande bevis på att redan något är på gång visade sig både vid årsmötet och vid  årets resa på Göta kanal där vi kunde se flera lite yngre medlemmar som inte deltagit tidigare.
När jag skriver dessa rader i slutet av maj kan vi blicka tillbaka på en aktiv ”vårtermin”. Den inleddes med veteranlunchen i januari där tidigare Ing 2 officeren, Bo Kenneth ”Knutte” Knutsson föreläste med rubriken: ”från officer till verksamhetschef för Höglandssjukhusets psykklinik”.
Eftersom vi traditionsenligt ville genomföra årsmötet i mäss Trianon fick vi  med hänsyn till renoveringen flytta fram årsmötet till den 22 mars. Det blev ett historiskt stort deltagande!
En av höjdpunkterna under dagen blev statyavtäckningen, där vi vädjade om ”sponsring” mot att få sitt namn ingraverat på statyfundamentet. Vilken respons det blev!
Så glädjande att över 16000 kronor inkommit som sponsring till vår ministaty på plats i mäss Trianon. Stort tack till Dig som hittills bidragit! Tiden för att få sitt namn ingraverat går ut den  30 juni så det finns fortfarande möjlighet att bli ”inskriven” i historien.
Vid aprillunchen fick vi lyssna till Mats Klasson, VD för Nifsarpsskolan som beskrev skolans verksamhet muntligt och utan digitala hjälpmedel vilket i sig var en annorlunda upplevelse för åhörarna.
Vid lunchen i maj informerade lokalsamordnare Kersti Sollien Fyhr, Region Jönköpings län om den stora tillbyggnaden av Höglandssjukhuset och dess innehåll. Vid majlunchen beskrev ställföreträdande Ing 2 chefen Torbjörn Persson läget vid Ing 2 och Försvarsmakten.
 
Så något om nästa år.
I januari blir det ingen veteranlunch.
Årsmötet kommer att äga rum fredagen den 28 februari. Då vi tänker visa den unika AMF-filmen från utbildningsåret 1982/83 vid I 12.
Sedan följer veteranluncher torsdagarna 26 mars, 23 april och 28 maj.
I min förra spalt nämnde jag att 2020 kommer att bli ett jubileumsår eftersom det är 75 år sedan föreningen bildades, 100 år sedan regemente tog sina nya kaserner i besittning och 20 år sedan regementets nedläggning.
Styrelsen planerar att detta ska uppmärksammas lördagen  den 27 juni 2020 med samling på
I 12 kasernområde under förmiddagen för att marschera efter Hemvärnets musikkår till Stora Torget och delta i Eksjö vaktparad med fortsatt marsch till I 12 området och avsluta vid minnesstenen i Sjöängen.
Därefter en enklare förtäring på Trianon följt av ett eftermiddagsprogram. Dagen avslutas under kvällen med middag och samkväm på Trianon.
Att vi är en framtidsinriktad förening hoppas vi kunna visa genom att utöver en bra hemsida också planerar en facebooksida som ska kunna ge ökade möjligheter till möten mellan ”gamla I 12:are”.
 
Med tillönskan om en skön och härlig sommar och en fin höst!
Kurt-Lennart Larsson

 

Rekorddeltagande vid årsmötet

Konstnärerna Anette Rydström och Bo-Kenneth Knutsson tillsammans med föreningens representant Duste Petersson Konstnärerna Anette Rydström och Bo-Kenneth Knutsson tillsammans med föreningens representant Duste Petersson

Rekordmånga medlemmar kom till årsmötet med Norra Smålands Regementes Kamratförening då närmare sextio medlemmar mötte upp på mäss Trianon.
Samlingen inleddes med en gemensam kaffestund varefter Kurt-Lennart Larsson gav en återblick över de sista åren vid I 12 och de beslut som slutligen ledde fram till nedläggningen år 2000. Den staty som numera står vid infarten till I 12 området är tillverkad av konstnären Anette Rydström. För en tid sedan fick kamratföreningen möjlighet att förvärva förlagan till statyn som föreställer en soldat så som denne var utrustad när Kalmar regemente intog I 12 området i början av 1900- talet. Bo-Kenneth Knutsson har tillverkat fundamentet av ek som bär upp soldaten. I samband med samlingen avtäcktes förlagan som nu står bredvid den öppna spisen på mäss Trianon.
Årsmötesförhandlingarna leddes med van hand av Wilhelm af Donner. Till ordförande under det kommande året omvaldes Kurt-Lennart Larsson så även övriga styrelseledamöter. Till ny ledamot i styrelsen invaldes Ronny Andersson.
Wilhelm af Donner framförde medlemmarnas tack till styrelsen för nedlagt arbete under det gångna året. Senare under kvällen gavs gemensam middag                                                                                               tillsammans med kamraterna från Ing 2                                                                                                           kamratförening.
 

Besök Öland och
Stora Rör i september !

Sponsring av statyn

Styrelsens förhoppning är att kostnaderna, 13400 kr skall täckas av donationer från välvilliga medlemmar. Alla gåvor mottages tacksamt! Den som donerar senast den 30 juni kommer att få sitt namn inskrivet på fundamentet. Insättning sker på föreningens bankgiro 801-5224

Varmt tack / styrelsen

Verksamhetsplan 2019

Nu finns planen för vår verksamhet under 2019 under fliken aktiviteter.

Avlidna

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch