• Startsida

Rekorddeltagande vid årsmötet

Konstnärerna Anette Rydström och Bo-Kenneth Knutsson tillsammans med föreningens representant Duste Petersson Konstnärerna Anette Rydström och Bo-Kenneth Knutsson tillsammans med föreningens representant Duste Petersson

Rekordmånga medlemmar kom till årsmötet med Norra Smålands Regementes Kamratförening då närmare sextio medlemmar mötte upp på mäss Trianon.
Samlingen inleddes med en gemensam kaffestund varefter Kurt-Lennart Larsson gav en återblick över de sista åren vid I 12 och de beslut som slutligen ledde fram till nedläggningen år 2000. Den staty som numera står vid infarten till I 12 området är tillverkad av konstnären Anette Rydström. För en tid sedan fick kamratföreningen möjlighet att förvärva förlagan till statyn som föreställer en soldat så som denne var utrustad när Kalmar regemente intog I 12 området i början av 1900- talet. Bo-Kenneth Knutsson har tillverkat fundamentet av ek som bär upp soldaten. I samband med samlingen avtäcktes förlagan som nu står bredvid den öppna spisen på mäss Trianon.
Årsmötesförhandlingarna leddes med van hand av Wilhelm af Donner. Till ordförande under det kommande året omvaldes Kurt-Lennart Larsson så även övriga styrelseledamöter. Till ny ledamot i styrelsen invaldes Ronny Andersson.
Wilhelm af Donner framförde medlemmarnas tack till styrelsen för nedlagt arbete under det gångna året. Senare under kvällen gavs gemensam middag                                                                                               tillsammans med kamraterna från Ing 2                                                                                                           kamratförening.
 

KFÖ FPCS 1964/65 2018 i Karlskrona

Den 15-16/9 besökte FPCS 1964/65 Karlskrona

Fr. vänster övre raden: Tom Tomasson, Håkan Kisell, Birgitta Danielsson, Sten Franzén, Jonas Rundqvist. Mellanraden: Hans Björck, Gullbritt Björck, Nils-Åke Danielsson, Ingvor Karlsson, Matts Samuelsson, Ragnwald Ahlnér. Främre raden: Torgny Allvin, Kenneth Wennblom, Jan Ekberg och Lars-Göran Friberg. Saknas: Lise-Lott och Dixi Friberg.

Klicka här för att komma till artikeln

 

Resan till Visingsö

Lars-Åke Paulsson berättar om öns historia Lars-Åke Paulsson berättar om öns historia

Kungliga Norra Smålands regementes kamratförening anordnar enligt traditionen varje vår en resa för föreningens medlemmar. Resmålet den här gången var Visingsö. Femtiotvå medlemmar samlades i den tidiga morgonstunden vid mäss Trianon i strålande solsken till allas glädje. Färden mot Gränna gick över Bredestad -Gripenberg –Örserum och under färden berättade dagens ciceron, Lars-Åke Paulsson, om de platser som passerades. Under överfarten på färjan Braheborg gavs tillfälle att avnjuta det medhavda fikat. Väl framme på ön gick färden genom kronoparken med den unika ekskogen vidare genom Stigby vars byggnader använts till olika ändamål under 1900-talet. Vid öns sydspets med Näs slottsruin gjordes ett längre uppehåll där Lars-Åke berättade om öns historia. Färden fortsatte sedan mot Framnäs där det serverades lunch. Sedan gavs tillfälle ett besöka Kumlaby kyrka och Visingsö museum som ligger i anslutning till Framnäs. Under nittiotalet fanns en planering för att kunna ta emot och förlägga krigsfångar i anslutning till Framnäs. Kurt-Lennart Larsson redogjorde för hur lägret var tänkt att organiseras. Nästa punkt på programmet var besök i Brahekyrkan där en lokal guide berättade om Brahesläkten och dess betydelse för Visingsö med omnejd. Hemresan gick sedan över Ölmstad-Skärstad-Lekeryd. Föreningens ordförande Kurt-Lennart Larsson tackade Lars-Åke Paulsson som planerat resan och guidat under dagen.

Sponsring av statyn

Styrelsens förhoppning är att kostnaderna, 13400 kr skall täckas av donationer från välvilliga medlemmar. Alla gåvor mottages tacksamt! Den som donerar senast den 30 juni kommer att få sitt namn inskrivet på fundamentet. Insättning sker på föreningens bankgiro 801-5224

Varmt tack / styrelsen

Verksamhetsplan 2019

Nu finns planen för vår verksamhet under 2019 under fliken aktiviteter.

På väg in i 2019 !

Klicka på bilden för att komma till texten !

Avlidna

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch