• Startsida

KFÖ FPCS 1964/65 2018 i Karlskrona

Den 15-16/9 besökte FPCS 1964/65 Karlskrona

Fr. vänster övre raden: Tom Tomasson, Håkan Kisell, Birgitta Danielsson, Sten Franzén, Jonas Rundqvist. Mellanraden: Hans Björck, Gullbritt Björck, Nils-Åke Danielsson, Ingvor Karlsson, Matts Samuelsson, Ragnwald Ahlnér. Främre raden: Torgny Allvin, Kenneth Wennblom, Jan Ekberg och Lars-Göran Friberg. Saknas: Lise-Lott och Dixi Friberg.

Klicka här för att komma till artikeln

 

Resan till Visingsö

Lars-Åke Paulsson berättar om öns historia Lars-Åke Paulsson berättar om öns historia

Kungliga Norra Smålands regementes kamratförening anordnar enligt traditionen varje vår en resa för föreningens medlemmar. Resmålet den här gången var Visingsö. Femtiotvå medlemmar samlades i den tidiga morgonstunden vid mäss Trianon i strålande solsken till allas glädje. Färden mot Gränna gick över Bredestad -Gripenberg –Örserum och under färden berättade dagens ciceron, Lars-Åke Paulsson, om de platser som passerades. Under överfarten på färjan Braheborg gavs tillfälle att avnjuta det medhavda fikat. Väl framme på ön gick färden genom kronoparken med den unika ekskogen vidare genom Stigby vars byggnader använts till olika ändamål under 1900-talet. Vid öns sydspets med Näs slottsruin gjordes ett längre uppehåll där Lars-Åke berättade om öns historia. Färden fortsatte sedan mot Framnäs där det serverades lunch. Sedan gavs tillfälle ett besöka Kumlaby kyrka och Visingsö museum som ligger i anslutning till Framnäs. Under nittiotalet fanns en planering för att kunna ta emot och förlägga krigsfångar i anslutning till Framnäs. Kurt-Lennart Larsson redogjorde för hur lägret var tänkt att organiseras. Nästa punkt på programmet var besök i Brahekyrkan där en lokal guide berättade om Brahesläkten och dess betydelse för Visingsö med omnejd. Hemresan gick sedan över Ölmstad-Skärstad-Lekeryd. Föreningens ordförande Kurt-Lennart Larsson tackade Lars-Åke Paulsson som planerat resan och guidat under dagen.

Intressant industribesök på nya Eksjöhusfabriken

I samband med veteranlunchen 26/4 informerade produktionschef Daniel Sparre om Eksjöhus nya modulfabrik. Efter lunchen på Trianon kunde intresserade följa med på en visning i den nya fabriken. Daniel Sparre beskrev där på ett mycket intressant sätt hur produktionen av husmodulerna kommer att gå till när fabriken körs med full kapacitet

Veteranlunch 28/3
 

I 12 kamratförening
inbjuder till veteranlunch torsdag 28/3 1200 i mäss Trianon.


Föredrag av Nifsarpsskolans VD Mats Klasson: ”Skolans uppbyggnad, verksamhet och utbildningsfilosofi ”.
Efter lunchen möjlighet till besök vid skolan.
Anmälan till Jan Ekwall 0381-611121,
070 6271988 el.
Astor Engqvist 0381-12009, 073 9648873 senast måndag 25/3 1200.
Styrelsen

Verksamhetsplan 2019

Nu finns planen för vår verksamhet under 2019 under fliken aktiviteter.

På väg in i 2019 !

Klicka på bilden för att komma till texten !

Avlidna

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch