• Startsida

Rekorddeltagande vid årsmötet

Konstnärerna Anette Rydström och Bo-Kenneth Knutsson tillsammans med föreningens representant Duste Petersson Konstnärerna Anette Rydström och Bo-Kenneth Knutsson tillsammans med föreningens representant Duste Petersson

Rekordmånga medlemmar kom till årsmötet med Norra Smålands Regementes Kamratförening då närmare sextio medlemmar mötte upp på mäss Trianon.
Samlingen inleddes med en gemensam kaffestund varefter Kurt-Lennart Larsson gav en återblick över de sista åren vid I 12 och de beslut som slutligen ledde fram till nedläggningen år 2000. Den staty som numera står vid infarten till I 12 området är tillverkad av konstnären Anette Rydström. För en tid sedan fick kamratföreningen möjlighet att förvärva förlagan till statyn som föreställer en soldat så som denne var utrustad när Kalmar regemente intog I 12 området i början av 1900- talet. Bo-Kenneth Knutsson har tillverkat fundamentet av ek som bär upp soldaten. I samband med samlingen avtäcktes förlagan som nu står bredvid den öppna spisen på mäss Trianon.
Årsmötesförhandlingarna leddes med van hand av Wilhelm af Donner. Till ordförande under det kommande året omvaldes Kurt-Lennart Larsson så även övriga styrelseledamöter. Till ny ledamot i styrelsen invaldes Ronny Andersson.
Wilhelm af Donner framförde medlemmarnas tack till styrelsen för nedlagt arbete under det gångna året. Senare under kvällen gavs gemensam middag                                                                                               tillsammans med kamraterna från Ing 2                                                                                                           kamratförening.
 

KFÖ FPCS 1964/65 2018 i Karlskrona

Den 15-16/9 besökte FPCS 1964/65 Karlskrona

Fr. vänster övre raden: Tom Tomasson, Håkan Kisell, Birgitta Danielsson, Sten Franzén, Jonas Rundqvist. Mellanraden: Hans Björck, Gullbritt Björck, Nils-Åke Danielsson, Ingvor Karlsson, Matts Samuelsson, Ragnwald Ahlnér. Främre raden: Torgny Allvin, Kenneth Wennblom, Jan Ekberg och Lars-Göran Friberg. Saknas: Lise-Lott och Dixi Friberg.

Klicka här för att komma till artikeln

 

Veteranlunch 23/5

I 12 kamratförening
inbjuder till veteranlunch torsdag 23/5 1200
 mäss Trianon.
Föredrag av stf C Ing 2, övlt Torbjörn Persson om aktuellt läge vid Ing 2 och i Försvarsmakten.
Anmälan till Astor Engqvist 0381-12009,
073 9648873 senast måndag 20/5 1200.

Välkomna!
Styrelsen

Sponsring av statyn

Styrelsens förhoppning är att kostnaderna, 13400 kr skall täckas av donationer från välvilliga medlemmar. Alla gåvor mottages tacksamt! Den som donerar senast den 30 juni kommer att få sitt namn inskrivet på fundamentet. Insättning sker på föreningens bankgiro 801-5224

Varmt tack / styrelsen

Verksamhetsplan 2019

Nu finns planen för vår verksamhet under 2019 under fliken aktiviteter.

På väg in i 2019 !

Klicka på bilden för att komma till texten !

Avlidna

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch