• Startsida

KFÖ FPCS 1964/65 2017 i Karlsborg och Forsvik

Efter positivt svar från Chefen Livregementets Husarer K3 på hemställan om besök, samlades planeringsgruppen den 11 maj i Karlsborg. Målet var att lägga upp program inför vår tionde KFÖ sedan starten år 2000. Vi fick god hjälp av kommunikationschefen K3, Elin Antonsson och Kamratföreningen K3:s ordförande Jens Ramhöj. Datum för vårt besök fastställdes till 31/8 och 1/9.
Anmälan om deltagande gick ut till befälseleverna några dagar senare. Vid anmälningstidens utgång den 29/5 hade vi fått in 20 positiva svar. Efter ett intensivt förberedelsearbete gick skarp inkallelseorder ut till befälseleverna i början av augusti. Då hade vi tyvärr fått tre återbud. Återstod alltså 17 deltagare, varav glädjande nog fyra civilbefälhavare (CVBFH).
Torsdag 31/8
10.30 samlades styrkan på K3:s soldathem inne i Karlsborgs fästning. Återseendet blev som vanligt glatt, och vi fikade tillsammans samt gick genom övningens upplägg. Många nygamla minnen ventilerades, och eftersom vi alla numera har passerat 70-strecket blir gammalt alltid som nytt…
Därefter vidtog förflyttning till Fästningsmuseet, där vi togs emot av Jens Ramhöj från Kamratföreningen. Han guidade oss runt i det mycket sevärda museet. Många frågor ställdes och samtliga besvarades på ett mycket sakkunnigt sätt av Jens.
Så var det dags för lunch på K3:s restaurang Kastanjen. Eftersom det var torsdag blev det förstås en delikat ärtsoppa med tunna pannkakor insvepta i grädde och sylt. Måltiden var långt ifrån tyst, eftersom sällskapet i vanlig ordning hade mycket att avhandla.
Efter lunchen tog major Anders Johansson befälet. Vi fick en mycket intressant genomgång av K3 både när det gäller kaserner och soldatutbildning. Eftersom några av befälseleverna är synnerligen frågvisa så hade majoren fullt upp, men han löste sin uppgift på ett utmärkt sätt.
Framåt 16-tiden intog vi Kanalhotellet, som ligger vackert vid Göta Kanal mitt inne i Karlsborg. Det trevliga hotellet, som etablerades 1894, är byggt i schweizerstil och rikt utsmyckat med charmig snickarglädje. Hotellet drivs numera av fjärde generationen Axelsson.
Efter inkvartering och uppackning var det fri tid fram till middagen, som serverades i den magnifika matsalen med stora fönster mot Göta Kanal.
Middagen avnjöts under sedvanlig trevnad med tal och uppvaktningar. Vi firade bl.a. minstingen Torgny Allvin, som äntligen nått 70-strecket. Även guldbröllopsparet Danielsson från Lund fick en släng av sleven. Hälsningar framfördes också från absent friends, som av olika anledningar inte kunde närvara.
Alla var överens om att mat och dryck var av högsta klass!
Kvällen avslutades som alltid med bildspel om våra bravader. Torgny Allvin ser till att uppdatera och sätta musik till våra träffar på ett berömligt sätt.
Fredag 1/9
Efter en rejäl frukost checkade vi ut från Kanalhotellet och styrde kosan mot Forsvik. Där fick vi en orientering om Föreningen Forsviks Varv, som bildades 1995 för att bygga hjulångaren Eric Nordevall II. Ångaren är en replik av Eric Nordevall, som byggdes 1836 och 20 år senare sjönk i Vättern, där hon än idag ligger välbevarad på 45 meters djup.
Vi gick även ombord på ångaren och imponerades av de tidstypiska konstruktionerna och den fina finishen. Föreningen gör ett fantastiskt arbete och håller Eric Nordevall II i topptrim. Fartyget går som passagerarfartyg på Göta kanal, Trollhätte kanal, Vänern, Vättern och Mälaren.
Efter detta begav vi oss fotledes till Forsviks Bruk, där vi fick en utmärkt guidning i Bruksmuseet. Där finns en basutställning som ger en 600-årig industrihistorisk återblick. Basutställningens bildspel, föremål och modeller berättar på ett levande sätt om Forsvik, som är en av Sveriges äldsta industriplatser och hör till landets mest intressanta och välbevarade industrimiljöer.
Vår KFÖ 2017 avslutades med gemensam lunch på Idas Brygga i Karlsborg. Alla deltagarna var överens om att övningen varit mycket lyckad (som vanligt). Vi bestämde oss för att påbörja planeringen inför 2018:s KFÖ, som kommer att förläggas till Karlskrona och således få en maritim prägel.
 
Text: Jonas Rundqvist
Bild: Wolfgang Schmidt
 
 
 

Regementets dag vid Ing 2

Prick klockan tio stod ragementets enheter samt Kamratföreningarna, Husarerna, Karolinerna och Musikkåren beredda att lämna av till regementschefen överste Michael Ginér. Regementschefen riktade ett särskilt tack till oss veteraner som var på plats denna dag. I sitt öppningstal betonade chefen särskilt de fredsskapande insatser som regementet deltagit och deltar i t ex Afganistan, Mali och Centralafrikanska republiken. Regementets medverkan i Höstens övning AURORA är också en synnerligen viktig uppgift. Regementschefen meddelade soldaterinran till nyinryckta och regementspastor Igge Allenius förrättade korum. Efter ceremonin samlades medlemmarna på Fritidsgården där föreningen bjöd in till en välförtjänt fikastund. Ordföranden Kurt-Lennart Larsson tackade de som ställt upp bakom vår fina fana.

Vilken Nationaldag, som en fin skolavslutning!

Jag har aldrig funderat på att bli rektor men vid mitt välkomstanförande till fikastunden i Krusagården uttryckte jag mig så att jag kände mig som en rektor med de känslor jag tror han eller hon har efter avslutat skolår och en stämningsfull skolavslutning inför sommarlovet.
Jag tänkte på och framförde att vi har genomfört två innehållsrika ”terminer” i föreningen med välbesökta veteranluncher inramade av intressanta föredrag, årsmöte, kyrksöndag, regementets dag, resa, vårdat minnesstenar och inte minst genomfört många styrelsemöten. Att få avsluta allt detta  i ett fint försommarväder genom att delta i ett högtidligt Nationaldagsfirande på museigården i Eksjö kändes som en fin skolavslutning. Även  marschen genom staden, ledd av drillflickor, kultur- och hemvärnsmusikkårer, bakom vår vackra I 12 fana stämde bra med alla sentida skolavslutningar jag fått bevittna.

Firandet på museigården innehöll traditionsenligt musik, flagghissning, prisutdelningar, högtidstal och nationalsång. Särskilt glädjande i år var att vårt förslag till högtidstalare blev verklighet efter en demokratisk röstningsprocedur. Det blev Stefan Elm, vår egen styrelsemedlem och just avgången kommundirektör, som fick hedersuppdraget. Det gjorde han med den äran och infriade alla våra förväntningar. Det blev ett personligt tal utgående från tre kärnvärden: självständighet, meningsfullhet och gemenskap. Vidare tryckte han på sitt förflutna som I12 anställd där han fick öva på att vara ledare och utöva SKAPET-ledarskapet, vilket naturligtvis kändes särskilt bra för oss gamla I 12:are. Till detta lade han föräldraskapet och lärarskapet och fick spontana applåder av publiken. Tack Stefan för ett väl tänkvärt och avvägt högtidstal!
Tack också till er andra som deltog och hedrade Sverige, Eksjö och regementet!
Ett särskilt tack till Astor och Duste som förde fanan och till Maj-Britt och Ingegärd för fika med  goda           räkmackor.

                                                                  

I Kalmar regementes spår

Temat för vårens resa med kamratföreningen var som rubriken anger ” i Kalmar regementes spår”. Vid avfärden från Trianon, i den tidiga morgonstunden, gav Duste Petersson information om dagens program och Kurt-Lennart Larsson gav en historisk bakgrund till dagens resa som startar i nutid för att avslutas där Kalmar regemente en gång uppstod. För den oinvigde kan nämnas att 1925 års försvarsbeslut innebar att Kalmar regemente och Jönköpings regemente slogs samman till det som kom att benämnas I 12 med lokalisering i Eksjö. I Mariannelund gjorde vi en kort halt vid minnesstenen, som erinrar om den korta period i slutet på 1700-talet, då Kalmar regemente övade på slätten i Mariannelund. Färden fortsatte sedan till Hultsfred där regementet var förlagt 1796-1918 för att sedan flyttas till Eksjö. Hembygdsföreningen i Hultsfred vårdar området där regementet var förlagt på ett föredömligt sätt och hembygdsföreningens representanter, Catarina Genberg och Torbjörn Svahn tog emot med ett fint kaffebord och till vår stora glädje hälsade Torbjörn kamratföreningen välkommen genom att på sin gamla vevdrivna skivspelare spela Regementets marsch, Kajser Fredrich. Efter ett besök på det lilla museet som på ett trevligt sätt beskriver tiden i Hultsfred gick färden vidare till Högsby och Staby ängar, som var regementets övningsplats under större delen av 1700-talet.

Så vidare mot Kalmar där allt en gång började 1623. I slottsparken och i anslutning till minnesstenen över Kalmar regemente berättade Kurt-Lennart Larsson om tiden för bildandet av de tre regementen, Jönköpings-, Kronobergs- och Kalmar regemente. Därmed var den historiska återblicken över Kalmar regemente I 21 till ända. Nästa punkt på programmet var lunch på länsmuseet, där bjöds resenärerna på en synnerligen välsmakande måltid presenterad av den förre kulturprofilen i Eksjö, Göran Modig. Efter lunchen gavs tid att besöka länsmuseets utställningar om regalskeppet Kronan och Kalmarkonstnärinnan Jenny Nyström.

Under hemfärden framförde Sven Eldeland deltagarnas tack till Kurt-Lennart och Duste för en intressant och på alla sätt trevligt genomförd resa.

Fler bilder här
 
 

Klicka på bilden för att komma till texten !

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR informerar ...