• Startsida

Medlemsutskick oktober 2021

 Till samtliga medlemmar!
 
Restriktionerna pga.  pandemin hävdes 29 september. Detta innebär att styrelsen anser att tidigare planerade aktiviteter kan genomföras.
En aktivitetsplan fram till kommande årsmöte har fastställts.
 
Veteranluncherna   
Startar i oktober och genomföras torsdag 28 oktober, torsdag 25 november och torsdag 27 januari.
Programinnehållet går att ta del av på hemsidan.
Anmälan sker till Stefan Elm via mobil eller SMS på mobilnummer 070-3355913 senast kl. 12.00 måndagen före genomförandet.                                                          
 
FN-dagen
FN-dagen som ersatt Garnisonens kyrksöndag genomföras lördagen 23 oktober
Program
Stadshotellet 13.30: Föredrag av övlt Jonas Larsson om sina erfarenheter från Afghanistan.
Eksjö kyrka 16.00:  Konsert    
Eksjö kyrka 17.00: Start av fanmarsch och fackeltåg till St:Lars kyrkogård för kransnedläggning.
Aktiviteterna är öppna för allmänheten.
Trianon 18.00: Middag och samkväm för FN- och utlandsveteraner . Inbjudan genom Garnisonen.
 
Samkväm för fd. anställda vid I12
Lördagen 20 november genomför kamratföreningen och facebookgruppen ”Återträff för tidigare anställda vid Kungl Smålands Regemente” ett enklare samkväm på Trianon.
Baren öppnar 16.00 och middag serveras kl 18.00.
Pga brandmyndighetens restriktioner är deltagarantalet maximerat till 100 personer.
Anmälan sker till Stefan Elm via mobil eller SMS på mobilnummer 070-3355913 samt inbetalning av 250 kr på bankgiro 801-5224 senast 1 november. ”Först till kvarn”.                                                          
 
 
Årsmöte /årsmötesmiddag
Årsmötet och efterföljande middagen brukar vara en välbesökt aktivitet. Årsmötet genomförs traditionsenligt sista fredagen i februari. Inbjudan och årsmöteshandlingar kommer att skickas ut efter styrelsens sammanträde i januari.  
 
Övrigt
 
Hemsidan
Ett arbete pågår att uppdatera hemsidan.
Aktuell information får du dock på vår hemsida: www.i12kamratforening.se
 
Med hopp om ett bra avslut på 2021 och en bra start på 2022
 
Styrelsen

Varmt tack !

Styrelsens vädjan om bidrag till styetten blev en succé. Det stora intresset för att bidra blev över all förväntan. Gåvorna täckte med råge kostnaderna och gav således ett litet överskott. Namnen på alla gåvogivare finns nu ingraverade på fundamentets baksida. Statyetten är överlämnad som gåva till mässföreningen,                                 Trianon.
Styrelsens varma tack till Er alla som har bidragit !

Veteranluncher

Torsdag 28 oktober 
Eksjö Energi -Verksamhet och framtid .
Vd John Peterson 
Torsdag 25 november 
Militärstadens konditorier och cafe`er-
Lars-Åke Paulsson

 Kungl Norra Smålands Regementes  marsch