• Bokförsäljning

Boken kan beställas genom:

alf.eckerhall@gmail.com

 

Knektar i Konga kompani
Pris: 50 kr

 

 

Kungl  Norra Smålands regementes historia 1973-2000

Pris: 50 kr

 

 

Smålands regemente & Smålandsbrigaden 1993-2000

Pris: 75 kr


Kungl Jönköpings regemente och Skillingaryd       
Pris: 25 kr

 

Kongl Calmare regemente och Eksjö Garnison

Pris: 25 kr

 

Ränneslätt- historisk dokumentation över den nuvarande bebyggelsen.

Pris: 50 kr

Är du intresserad av att köpa böcker, kontakta föreningens kassör Torbjörn Titus. kassorenkf@gmail.com