Kamratföreningen gratulerar nedanstående på högtidsdagen under 2019