Birger Roos Till Minne
 
Löjtnant Birger Roos, Eksjö har avlidit i en ålder av 84 år.
Han föddes i Södra Vi 1933. I 20-årsåldern valde han den militära banan och anställdes vid I 12 1954.  Birger var kvar vid regementet till den 31 december 1992, då han gick i pension.
Birger Roos utnämndes till korpral 1954, till furir 1955, överfurir 1959, rustmästare 1967, fanjunkare 1972 och till löjtnant 1983.
Han hade en bred militär utbildning och genomgick bl. a. kurser i kvartermästartjänst, motortjänst, drivmedelstjänst, ammunitionstjänst, körlärarkurs, arkivtjänst och grundläggande ADB-kurs. Birger Roos hade många olika befattningar vid regementet. Han var under flera år kompaniadjutant, chef för bataljonsexpeditionen och ställföreträdande chef vid Stabsenheten för att nämna några befattningar. Birger var en uppskattad medarbetare och präglades av noggrannhet och plikttrohet i sin tjänsteutövning.
På sin fritid var Birger en aktiv medlem i Eksjö Manskör och var även körens ordförande under några år. Han deltog även som musiker i Hemvärnets Musikkår i Eksjö och spelade där klarinett. Han var också musikkårens notbibliotekarie. Han erhöll Hemvärnets silvermedalj.
Birger Roos var även medlem i I 12:s Kamratförening och deltog ofta i Kamratföreningens träffar.
 
Vi har förlorat en god kamrat, vän och medarbetare och vi deltar i sorgen tillsammans med makan Ingegerd, barnen Christer Roos och Lena Wilhelmsson med familjer.

Vila i Frid!
 
För I 12:s Kamratförening
Kenneth Jägsander
Hedersordförande
 
 
 
 

Önskar ni som är anhöriga Kamratföreningens medverkan -

tag gärna en kontakt med någon i styrelsen.