Börje Karlsson
Till minne.

 
Börje Karlsson, Eksjö har avlidit i en ålder av 83 år. Han föddes i Lönneberga 1933.  Börje blev anställd som korpral vid I 12 den 28 mars 1955. Han blev kvar vid I 12 till sin pensionering den 30 november 1992.
 
Börje var tekniskt intresserad och gick kurser i sambandstjänst och ADB.
Han passerade graderna furir, överfurir, rustmästare och blev 1972 fanjunkare.
1983 befordrades Börje till löjtnant. Han genomgick flera kurser i sambandstjänst och han var en uppskattad och duktig instruktör vid stabskompaniet under några år.  Han undervisade bl.a. i telegrafi tillsammans med Sture Wallberg. Börje var också under några år chef för Fasta radion vid regementet. Han gick även kurs i fysisk träning och var placerad vid den centrala befälsgruppen.
När datorerna gjorde sin entré, var Börje en av de första officerarna, som gav sig in på dataområdet. Han arbetade de sista åren som ställföreträdande chef vid ADB-avdelningen på regementet.
Börje Karlsson var också under 1970-talet mycket engagerad i fackliga frågor.
Som kompanichef vid stabskompaniet upplevde jag Börje som en god kamrat, plikttrogen och noggrann i sin tjänst.
Börje var engagerad i regementets kamratförening och var revisor i föreningen under ett 10-tal år.
När Börje blev pensionär, fick han möjlighet att utöva sitt intresse för sång och musik.
Tillsammans med den yngre brodern Bertil, bildade de gruppen "Dragspelsbröderna".
Börje startade även "Knekten" och efter några år "Old Beginners". Han startade också en grupp, som ännu inte är så känd, nämligen "Glada toner".
Kommunen uppmärksammade den populäre dragspelaren Börje Karlsson, genom att ge honom Kulturstipendiet år 2004. Kulturnämnden utsåg Börje till "dragspelsmusikens främste förespråkare i Eksjö". Han var även med om att dra igång musiklördagarna i Eksjö och månadens musikcafé på Snickaren.
 
Vi har förlorat en god vän och kamrat och deltar i sorgen tillsammans med makan Solweig och barnen Michael och Christina med familj.
 
För I 12 Kamratförening
Kenneth Jägsander
Hedersordförande i kamratföreningen
 
 
 
 

Önskar ni som är anhöriga Kamratföreningens medverkan -

tag gärna en kontakt med någon i styrelsen.