Inbjudan till I 12s kamratförening i Stockholm
  
Kommande programpunkter i I 12s kamratförening i Stockholm
 
30 januari, kl. 12.30-14.00
Lunch på Blasieholmsrestaurangen, Blasieholmsgatan 4 C, med föredrag av chefen för MHS Karlberg, kommendör Anna-Karin Broth om MHS K och Försvarsmaktens officersutbildning och personalförsörjning. MHS K är vår förenings fadderförband.
21 februari, kl. 12.30-14.00
Lunch på Blasieholmsrestaurangen med föredrag av Norges försvarsattaché, överste Øystein Limoseth. Han kommer att tala om Norges försvar och NATO-medlemskap.
 
28 mars, kl. 18.00-21.00
Årsmöte med föredrag av docent Björn von Sydow, mångårig riksdagsledamot, försvarsminister, talman och ordförande i Försvarsberedningen. Mötet äger rum på Blasieholmsrestaurangen och inleds med måltid och föreningens årsmöte. Baren öppnar kl. 17.00. Avgift för middagen 300 kr. Anmälan är bindande.

25 april, kl. 13-16
Kulturdag på Karlberg med lätt fältarbete. MHS K bjuder på enklare måltid. Oöm klädsel. Till Karlberg tar man sig enklast med en promenad från S:t Eriksplan. Samling vid Dianas tempel kl. 13. Ingen avgift.
 
Anmälan
Anmälan till programpunkterna sker senast tre dagar före resp. lunchmöte. Anmälan till middagen den 28 mars senast den 21 mars.  Avgiften för lunch är 125 kr och för middagen 300 kr. Betalning sker till skattmästaren. Anmälan görs till Lars-Olof Svensson, tel. 08-591 152 08, 0763144749, lo.svensson@comhem.se     
 
Medlemsavgiften 
För 2019 är medlemsavgiften till I 12s kamratförening 200 kr och sätts in på plusgiro 
54621-8, ange namn på talongen.   
 
Minnesskrift

Den 28 mars 2019 fyller Kungl. Norra Smålands regementes kamratförening i Stockholm  75 år. Föreningen är en av landets mest aktiva militära kamratföreningar. I en minnesskrift, som presenteras den 28 mars, finns berättelser om föreningens verksamhet och om regementets 377-åriga historia samt om statsmakternas beslut under de senaste 100 åren om Sveriges försvar. En officer, som varit regementet trogen under hela sitt yrkesverksamma liv, och fyra regementschefer berättar om sin tid vid regementet. Skriften innehåller också en presentation av kamratföreningarna i Eksjö och Kalmar samt av vår föreningens fadderförband MHS Karlberg och av Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.                                         
Varmt välkommen! 
Alf Eckerhall
ordförande
 

Nordiskt Kamratföreningsmöte i Halmstad 2017 Läs mer