På väg in i 2019!
 
Årsmöte med statyavtäckning
Tänk så fort tiden går, snart är det åter ett nytt år och för föreningens del ett nytt årsmöte. Fredagen den 22 februari är det dags igen. Vi samlas som vanligt vid en fikastund i mäss Trianon och därefter blir det statyavtäckning som inleds med en kort genomgång av regementets sista år, kampen för överlevnad och avvecklingsorganisationens omfattande arbete efter nedläggningen. Statyn är en mindre kopia av den staty i naturlig storlek som står vid infarten till I 12:s tidigare kasernområde. För att statyn inte ska hamna utanför ”militärt område” beslöt styrelsen att köpa in den för att ge den en plats i mäss Trianon. Styrelsens förhoppning är sedan att i likhet med vår nya fanas finansiering få välvilliga medlemmar att ”sponsra” statyn.
Efter statyavtäckningen blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar följt av middag tillsammans med ing2-kamraterna.
Valberedningsarbete nästan i nivå med talmannens
Vid förra årsmötet framförde jag min önskan om att få bli ersatt vid årsmötet 2019. Valberedningen har jobbat efter detta önskemål men kunnat konstatera att kön av villiga aspiranter varit mycket kort, ja helt obefintlig. Även några andra styrelsemedlemmar har uttryckt sitt önskemål om att bli ersatta. Valberedningen har därför haft en svår uppgift, nästan i klass med talmannens när det gäller regeringsbildning.
Föryngring - en överlevnadsfråga
För att i någon mån göra det lättare har jag ställt mig till förfogande ytterligare ett år men är samtidigt beredd att låta någon annan träda fram. Att jag och ytterligare några i styrelsen vill lämna beror inte på några som helst problem inom styrelsen, tvärtom styrelsen fungerar alldeles utmärkt men med insikten om att en föryngring måste ske om föreningen ska kunna leva vidare många år till.
Vi som drivit föreningen de senaste tjugo åren är i huvudsak 40-talister och känner, även om vi verkligen gillar våra uppdrag, att det börjar bli dags för nästa generationer att börja ta över.  Att föreningen måste leva vidare många år till står utan allt rimligt tvivel med hänsyn till att det finns många yngre tidigare I 12:are ute i samhället med en stark känsla för sitt gamla regemente. Detta årsmöte är viktigt så boka in fredagen den 22 februari! Kallelse kommer i slutet av januari.
Kommande verksamheter fram till sommaren
2019 års första veteranlunch är planerad till torsdagen den 31 januari på Husarmässen beroende på att Trianons golv renoveras. Då får vi lyssna till tidigare personalchefen vid Ing 2, Bo-Kenneth ”Knutte” Knutsson som föreläser under rubriken: ”Från officer till verksamhetschef vid Höglandssjukhusets psykklinik”.
Vid de fortsatta veteranluncherna ses vi på Trianon, torsdagarna 28 mars, 25 april och 23 maj.
Annons kommer som vanligt i Smålands-Tidningen torsdagen veckan före.
Årets resa planerar vi att äga rum onsdagen den 15 maj. Det blir ytterligare en resa på Göta kanal, en sträcka som vi inte seglat på tidigare.
Tisdagen den 30 maj genomförs regementets dag vid Ing 2. I skrivande stund vet jag inga detaljer. Information kommer i tidningar och på nätet när det närmar sig.
Nationaldagen ställer vi som vanligt upp och marscherar bakom vår fana för uppställning på Stora Torget för att efter ceremonin samlas för en stunds samvaro med en enkel måltid.
I fjol blev Nationaldagen något av en folkfest och så sannolikt även nästa år också. Välkomna och möt upp!
 
 
 
2000 – ett jubileumsår!
Om vi blickar lite framåt så är vi snart vid år 2020. Då är det 75 år sedan kamratföreningen bildades, nämligen den 10 juni 1945 i samband med Regementets dag. Det är då också 100 år sedan dåvarande Kalmar regemente tog de nybyggda kasernerna i besittning och slutligen 20 år sedan I 12:s nedläggning. Detta måste naturligtvis manifesteras på något sätt.
 
Med tillönskan om ett GOTT NYTT ÅR!
Kurt-Lennart Larsson
Ordförande