Nytt år, 2018 med tillbaka- och framåtblickar

Ännu ett nytt år 2018 har ringts in. Ibland känns det som tiden bara rusar iväg. Men ser man tiden med ”föreningsögon” så vågar jag påstå att vi har hunnit med en hel del sedan jag skrev min förra spalt för ett halvår sedan.  
Vi avslutade vårens veteranluncher med att kommunalrådet Annelie Hägg gav oss en översiktlig och positiv bild om läget i kommunen. I höst har veteranluncherna fortsatt med information av regementsförvaltaren Christer Reimertz om bl.a. det aktuella och kommande personalförsörjningssystemet inom Försvarsmakten. Vid oktober lunchen fick vi en personlig och intressant redovisning av Ingegerd Hultin/Bouveng om att tjänstgöra som sjuksköterska i internationell tjänst. Vid årets avslutande veteranlunch denna månad kommer vi att få vi lyssna till chefen Ing 2.
Utöver detta har vi deltagit i firandet av nationaldagen bakom vår fina fana. Dagen avslutades traditionsenligt med en fikastund på Krusagården. Nästa år kommer Nationaldagsfirandet att förändras i den riktning vi jobbat för ända sedan firandet flyttades till museigården. Det kommer med stor sannolikhet att bli en återgång till Stora Torget. Utöver den traditionella ceremonin kommer firandet att präglas av många inslag som ska göra dagen till en familjefest och avslutas med artistframträdande. Tiden ändras också till mitt på dagen. Vi har vidare representerat med fana vid garnisonens kyrksöndag, en fin tradition men som kan diskuteras i ett sekulärt samhälle där stat och religion är åtskilda. Men vi ställer som alltid upp när regementet kallar! Det gjorde vi också vid regementets dag som vi traditionsenligt avslutade med räkmacka för deltagarna på Fritidsgården. Nästa år kommer även denna dag att genomgå en förändring genom att kasernområdet lämnas till förmån för Ränneslätt och att den tidsmässigt förläggs till våren, närmare bestämt lördagen den 19 maj.
Vi har också medverkat, genom vice ordföranden Duste Petersson, vid ett par återträffar, dels när ”Antons pojkar” firade 60 år sedan inryckningen och dels när en officersgrupp från Stockholm besökte Eksjö.
Inför framtiden har vi kommit en bra bit på väg i planeringen. Vårens veteranluncher äger rum torsdagarna 25/1, 22/3, 26/4 och 31/5.
Vi har fått till ett varierat informationsprogram vid luncherna som borde tilltala de allra flesta, förhoppningsvis även våra damer. I januari kommer den välkände kirurgöverläkaren Karsten Offenbartl att beskriva sjukvården inom regionen, i mars får vi träffa en välkänd I 12:are, nämligen kaptenen Kent Andersson som ska ge oss en bild av Sveriges specialförband, i april blir det information om Eksjöhus nya husfabrik och förhoppningsvis en möjlighet att besöka fabriken och i maj ges en aktuell information om stadsplaneringen mm i Eksjö genom samhällsbyggnadschefen Mikael Klasson.
Jag vill också slå ett slag för årsmötet fredagen den 23 februari i mäss Trianon där vi kommer att få se fler bilder från SON Svenssons arkiv, men också några bilder av senare datum. Kallelse kommer i slutet av januari. Hoppas på stor anslutning!
Årets resa kommer att genomföras onsdagen den 16 maj med Visingsö som mål där vi gör nedslag på intressanta platser bl.a. där det planerade krigsfånglägret som undertecknad var  krigsplacerad som lägerchef en kort period, skulle etableras.
Som ni ser så kommer föreningen att aktivt leva vidare under 2018 men för att leva vidare och utvecklas måste det till en successiv föryngring både av styrelse och medlemskader. Att föreningen har ett existensberättigande under många år framöver därom råder det ingen tvekan. Det finns många individer runt om i landet som ”känner för” I 12. Ett starkt bevis på detta tycker jag den I 12-samling som skedde i somras genom upprop på facebook visade. Vidare så har vi nu levande ett ansvar att föra arvet från tidigare generationer vidare men också att bidra med alla erfarenheter ”från förr” i dag och in i framtiden.
Med hopp om ett stort och särskilt Ditt deltagande i våra aktiviteter ser jag fram emot ett gott och positivt 2018.


Kurt-Lennart Larsson
Ordförande