Tillbakablickar mot en ljus framtid
 
Så blev jag vald till ett fjärde ordförandeår. I mitt ”installationstal”, inspirerat av att det i år varit presidentval i USA, tog jag upp min grundsyn på kamratföreningens verksamhet. Jag betonade att vi ska fortsätta den utstakade vägen och att vår verksamhet i huvudsak ska vila på:
- Att hedra regementet och bidra till att bevara och föra traditionerna vidare
- Att bidra till kamratskap och trevlig samvaro för medlemmarna
- Att vara uppdaterade om läget i försvaret och kunna delta i försvarsdebatten i smått och stort
- Att medverka i rekryteringen av soldater och officerare
Jag framhöll också den fina styrelse föreningen har där alla är engagerade och tar ett stort eget ansvar.

Så några ytterligare tillbakablickar. Vid veteranlunchen i januari informerade överstelöjtnant Thommy Gustavsson om läget i försvaret. Det gjorde han på ett ”jordnära sätt” med egna reflektioner, vilket imponerade på åhörarna. Vid lunchen i mars fick vi lyssna till tidigare I 12 officeren, numera  HV:s klubbdirektör Agne Bengtsson som gav oss en klar bild av vilken omfattande verksamhet han är satt att leda. Det  ingen då visste var att HV 71 sedan kom att hamna i final mot Brynäs och vid den avgörande sjunde matchen i Kinnarps arena tog hem guldet till Jönköping. ”Bingo” vad gäller föredragshållare!! Aprillunchens ämne var högaktuellt, nämligen den nya omdebatterade polisorganisation. Det var höglandspolischeferna Mattias Ramsö och Anders Sjöö som informerade om polisarbetet nationellt, regionalt, lokalt och om det fördjupade samarbetet med Försvarsmakten.
Vi avslutar ”vårterminen” i maj  med en bred kommuninformation av  kommunalrådet Annelie Hägg.
Utöver veteraner är alltid nu anställda vid garnisonen välkomna. Tyvärr har bara några enstaka nyttjat möjligheten att äta en god, traditionell ”krigarlunch” tillsammans med  oss veteraner och få lyssna till intressanta föredrag med aktuella ämnen. Ni skulle glädja oss lite äldre och samtidigt tror jag även berika er yngre med ert deltagande. VÄLKOMNA framöver!

Framför oss har vi nu en resa i ”Kalmar regementes spår” med en del historiska tillbakablickar men framförallt en dag med gemytlig samvaro. Sedvanligt  deltar vi också bakom vår vackra I 12 fana vi Nationaldagen i Eksjö, vid Regementets dag och Garnisonens kyrksöndag. Veteranluncherna fortsätter i höst med Ing 2 kamraterna som arrangörer.

Som väl de flesta känner till så har regeringen beslutat att återinföra den allmänna värnplikten om än i begränsad form. Det råder en stor politisk enighet om att Försvarsmakten måste förstärkas med hänsyn till omvärldsläget och tillföras större ekonomiska  resurser. Dessutom har sommaren infunnit sig så nog går vi mot en ljusare framtid.
Avslutningsvis hoppas jag att vi ska bli fler nya medlemmar, särskilt då att yngre tidigare I 12:are ansluter sig för att bära de stolta I 12 traditionerna vidare. Föreningens framtid hänger på föryngring. Det är nödvändigt för att även föreningen ska gå mot en ljusare framtid!
Avslutningsvis tillönskar jag er alla en härlig sommar!
 
Kurt-Lennart Larsson