Allt enligt plan - utom Eksjö Tattoo

I min förra spalt efter årsskiftet skrev jag om allt som skulle komma att hända inom föreningen framöver. Med facit i hand när dessa rader skrivs i slutet av juni är det bara att konstatera att allt hittills gått ”enligt plan” utom Eksjö Tattoo som tyvärr kom att ställas in av Tattooföreningen.
Vårens veteranluncher i mäss Trianon startade i januari med kirurgöverläkaren och verksamhetschefen Karsten Offenbartls föredrag: ”Kirurgisjukvården inom Region Jönköpings län, möjligheter och utmaningar”. 
 I mars fick vi en öppen redovisning av vårt hemliga specialförband, SOG, av kaptenen Kenth Andersson. Aprillunchen gav oss en inblick i Eksjöhus nya husfabrik där produktionschefen Daniel Sparre först gav en ”teoretisk” information i samband med lunchen och sedan ”en praktisk” genom att lotsa oss mellan de olika produktionsstationerna i själva fabriken. Så avslutades ”vårterminen” i maj genom samhällsbyggnadschefen Mikael Wärnbring som talade om "Aktuella och kommande bostads- och gatuprojekt i Eksjö stad".
Sammanfattningsvis: Mycket intressanta och givande föredrag, goda ärtor med pannkakor, och trevlig samvaro i en fantastiskt fin mässmiljö.
Årsmötet var som vanligt välbesökt. Det blev omval på alla poster och jag fick förtroendet att leda föreningen ett femte år. I samband med det framförde jag att valberedningen bör hitta en ny ordförande till nästa år. Främsta skälet är att styrelsen successivt måste föryngras och att nya krafter kan förändra och utveckla föreningen. Den förändringen måste enligt min uppfattning börja med ordföranden.
Samtidigt vill jag uttrycka att jag har fått leda och kommer att leda en fantastiskt välfungerande styrelse med engagerade styrelsemedlemmar och att vi inte bara följt en formell dagordning som grund för många beslut och seriösa diskussioner utan dessutom ”haft roligt på våra möten”.
En god grund till detta tror jag är att styrelsens arbetet helt vilar på ideell grund utan några som helst arvoden.
Årets resa som var fulltecknad gick till och på Visingsö. Det var ett lyckat drag att engagera kunnige och rutinerade Larsåke Paulsson som reseledare som tillsammans med Duste Petersson lagt ner ett gott jobb för att se till att resan blev så bra  och uppskattad av deltagarna som den verkligen blev. På vägen hem ”spånade Duste och jag om nästa års resa och meddelade att det troligen blir ytterligare en del av Göta kanal, den mellan Töreboda och Sjötorp vid Vänern.
Nationaldagen blev till slut som vi tänkt och jobbat för återförd till Eksjö torg. När firandet för några år sedan kom att flyttas till museigården hade vi synpunkter som framfördes bl.a. genom en ganska omfattande skrivelse till kommunansvariga. Vi tog upp flera förslag till att utveckla ett firande på den mest naturliga platsen, Eksjö torg. Med en ny kulturchef och med representation i planeringsgruppen nådde vi vårt mål att dagen skulle bli något av en folkfest.
Så något om kommande aktiviteter.
I höst fortsätter veteranluncherna i Ing 2 kamratförenings regi med början torsdagen den 27 september, följt av torsdagarna 25 oktober och 29 november. Garnisonens kyrksöndag äger rum den 21 oktober där vi som vanligt representerar med vår I 12 fana. Passa på att uppleva en fin stund och högtidlighet i Eksjö vackra kyrka och efterföljande kyrkkaffe.
Jag ser fram Ditt deltagande i höstens sammankomster men intill dess en tillönskan om en skön sommar!Kurt-Lennart Larsson