Styrelsen 2020

Ordförande

Namn: Stefan Elm

E-post: famelm@telia.com
Mobil: 070 335 59 13
Stefan är ordförande och leder föreningen verksamhet, ansvarar för veteranluncherna samt informationstjänst

 

Vice ordförande

Namn: Carl-Gustaf Petersson

Epost: cgduste@yahoo.se

Mobil:     073 334 14 85

Duste är vice ordförande, reseansvarig, kontaktperson vid återträffar samt handhar tillsynen gällande militära minnesmärken

Sekreterare

Namn: Morgan Allgurin

Epost: morgan.allgurin@gmail.com
Mobil: 073 069 01 19

Morgan är sekreterare med ansvar för post och IT frågor 

Kassör

Namn: Torbjörn Titus

E-post: I12kfs@gmail.com

Telefon: 0381 141 19
Mobil: 070 2564438

Torbjörn handhar föreningens ekonomi

Ledamot

Namn: Astor Engqvist

E-post: astor.engqvist@gmail.com
Telefon: 0381 12009

Mobil:     073-964 88 73

Astor är traditionsansvarig, kontaktperson mot museer, ceremoniansvarig
samt veteranluncherna

Ledamot

Namn: Ronny Andersson

E-post: fuggemalen2@gmail.com
Mobil: 072 5132029

Ronny är behjälplig i frågor rörande ekonomi

Ledamot

Namn: Gary Campbell

E-post: Cbl-mj@hotmail.com

Mobil:   070-6981773

Gary är ansvarig för veteransamordning och återträffar

Ledamot

Namn: Bo Olsson

E-post: boolsson58@outlook.com

Mobil:   070-5976885

Bosse är medlemsansvarig mm

Ledamot

Namn: Håkan Friman

E-post: knfriman@gmail.com

Mobil:   070-5544927

Håkan är logistikansvarig