Styrelsen 2020

Ordförande

Namn: Stefan Elm

E-post: famelm@telia.com
Mobil: 070 335 59 13
Stefan är ordförande och leder föreningen verksamhet

 

Vice ordförande

Namn: Carl-Gustaf Petersson

Epost: cgduste@yahoo.se

Mobil:     073 334 14 85

Duste är vice ordförande, reseansvarig, kontaktperson vid återträffar samt biträdande traditionsansvarig

Sekreterare

Namn: Morgan Allgurin

Epost: morgan.allgurin@gmail.com
Mobil: 073 069 01 19

Morgan är sekreterare med ansvar för post, IT frågor och är biträdande informatör

Kassör

Namn: Torbjörn Titus

E-post: I12kfs@gmail.com

Telefon: 0381 141 19
Mobil: 070 2564438

Torbjörn handhar föreningens ekonomi, svarar för medlemsregistret mm

Ledamot

Namn: Ronny Andersson

E-post: fuggemalen2@gmail.com
Mobil: 072 5132029

Ronny är behjälplig i frågor rörande ekonomi

Ledamot

Namn: Astor Engqvist

E-post: astor.engqvist@gmail.com
Telefon: 0381 12009

Mobil:     073-964 88 73

Astor är traditionsansvarig, kontaktperson mot museer, ceremoniansvarig mm

Ledamot

Namn: Gary Campbell

Ledamot

Namn: Bo Ohlsson

Ledamot

Namn: Håkan Friman